Lijst met scriptieonderwerpen

sfeer
Om tegemoet te komen aan de oproepen op Facebook van Scriptiecoach voor scriptieonderwerpen op verschillende rechtsgebieden, heb ik een lijst gemaakt van 20 mogelijke scriptieonderwerpen:

– Kansschade en proportionele aansprakelijkheid; zie ook LJN BX8349 en LJN BX7491
– Forfaitaire compensatie bij vertraging van vluchten, zie ook AV&S 2013/15
– Uitvoeringsproblemen bij de toepassing van de tijdelijke regeling verhaalsrechten art. 6:197BW
– Klachtplicht bij (zuivere) onrechtmatige daad en artikel 6:89BW; zie ook LJN BY4124
– De afkoopsom van art. 7:682BW en de kantonrechtersformule
– De zzp’er en art. 7:658BW
– De ontbindende voorwaarde na HTM Personenvervoer/Mohabir
– De bijzondere ontslagregeling voor de uitzendsector
– Samenloop van strafbare feiten binnen de Europese Unie
– Nieuwe Nederlandse regels voor een beperkte immuniteit inzake internationale misdrijven
– Artikel 1:250 BW en vechtscheidingskinderen
– Vergoedingsvordering en zaaksvervanging
– Formele en informele rechtsingangen minderjarige
– Inzet strafrecht bij omgangsperikelen
– Aansprakelijkheid van certificatie-instellingen als private toezichthouders
– Privaatrechtelijke aspecten van euthanasie en hulp bij zelfdoding
– De reikwijdte van de executiebevoegdheid van de hypotheekhouder
– Risicoaansprakelijkheid leidinggevenden voor persoonlijke bestuursrechtelijke boetes
– De enquêtebevoegdheid van de curator
– Toezicht op bewind over erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

Advertenties

De zoektocht naar een scriptieonderwerp

scriptieonderwerp kiezen

Via Facebook van Scriptiecoach worden veel oproepen geplaatst voor hulp bij het vinden van een geschikt scriptieonderwerp. Deze studenten help ik vrijblijvend met een aantal opties, want het vinden van een onderwerp blijft voor de meeste studenten toch heel lastig. Een aantal weken geleden werd ik ‘geraakt’ door de oproep van student Delaram. Hij verwoordt in zijn oproep wat heel veel studenten ervaren in de laatste fase van hun opleiding. 

“Beste scriptiecoach,
ik kan u niet vertellen hoe opgelucht ik ben dat ik u toevallig via Google heb gevonden. Ik zit nu in de eindfase van mijn bachelor maar ik heb mijn studie opzettelijk een jaar vertraagd vanwege mijn scriptie en masterkeuze.
Ik weet niet hoe ik dit goed kan verwoorden, maar de gedachte dat ik een scriptie moet schrijven en dat ik daarna, indien het goedgekeurd wordt, een master moet volgen bezorgt mij letterlijk slapeloze nachten. Een scriptie onderwerp kiezen? Een master kiezen? HELP… ik kan nauwelijks de juiste kleur sokken onder mijn outfit kiezen. Mijn probleem is namelijk dat ik echt niet weet wat ik wil. Ik weet niet welk rechtsgebied ik ECHT leuk vind. Ik weet niet welk rechtsgebied mijn interesse het meest heeft. Ik weet het allemaal niet. Daarom heb ik gekozen voor een ‘sabbatical-jaar’: even een jaar me hoofd leegmaken en alleen werken, werken en werken..(…)!
Groetjes, Delaram”

 En gisteren mailde een andere student mij:

 “Eigenlijk heb ik geen grote eisen wat betreft het onderwerp, maar vennootschapsrecht trekt me totaal niet aan. Goederenrecht ook niet. Mijn probleem is dat ik eigenlijk nog niet goed weet wat ik leuk vind. Wel weet ik zeker dat ik geen advocaat wil worden, dus een procesrechtelijke onderwerp spreekt me ook niet aan.”

Een van de scriptiemythes is dat je een onderwerp leuk moet vinden om daar een scriptie over te schrijven. Het zou niet moeten uitmaken of het onderwerp je aanspreekt of niet. Hoogstens dat het rechtsgebied jouw interesse heeft. Niet meer dan dat. Als aanstaande jurist zou je namelijk over ieder juridisch onderwerp een advies moeten kunnen schrijven. Immers, je zal een cliënt ook over minder ‘leuke’ onderwerpen moeten kunnen adviseren. Een advies of rapport, in opdracht van de cliënt, is in dat licht een soort mini-scriptie.

Misschien is het feit dat je als student de plicht hebt om zelf een onderwerp te kiezen het echte probleem!

 

Foto @ Flickr

Een essay als poëtisch meesterwerk

poem

Deze week las ik een essay dat met een 9,5 werd beoordeeld. Het betreft een essay van student Niek van de Pasch. Niek weet een juridisch betoog vol van gevoel in poetische vorm neer te zetten, terwijl het niets afdoet aan de inhoud. “Als ik in de flow zit, vloeit dit in een middagje uit mijn pen (…)”, aldus Niek. Hieronder is het essay integraal opgenomen. Ik vind het persoonlijk een poëtisch meesterwerk.  Oordeel zelf! Lees verder